top of page
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon

הכתף

פתלוגיה איבחון טיפול

קיימים 4-5 מצבים נפוצים שמטופלים מגיעים בעטים לטיפול.

מטרת הסדנה הינה להעמיק את ההבנה של המטפל בכתף, על מנת לאבחן ולטפל בהצלחה במטופלים.

 

הבנת האמבריולוגיה, האבולוציה, האנטומיה, הפיזיולוגיה והפתלוגיה של הכתף, מקלה על תהליך האבחון של מצב הכתף.

 

החלק המעשי של הסדנה ישתמש בתאוריה שנלמדה, ויתמקד בבדיקה, איבחון וטיפול בכתף.

 

מבנה הסדנה:

  • תיאוריה: 50 דק'

  • הפסקה: 10 דק'

  • חלק מעשי: שעה ו 20 דק'

  • מסקנות וסיכום: 10 דק'

 

בסוף הסדנה המטפל יוכל:

  • להבין את המבנה והתפקיד של הכתף

  • לאבחן וליצור אבחנה מבדלת בין בעיות כתף נפוצות

  • לישם טכניקות חדשות לאבחון, טיפול וניהול כאבי כתף

 

 

מרצה: דני שר BSc (Hons) Ost

 

bottom of page