top of page
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon

יעוץ מקצועי

  • מבולבל מהתגובה של המטופל לטיפול?

  • מתמודד עם נושאים אתיים בעבודה?

  • מרגיש מותש מהעבודה?

  • מעוניין להבין יותר את התפקיד שלך כמטפל?

 

עבודה עם מטופלים עשויה ליצור כל מיני אתגרים, וכן כל מיני קשיים אתיים, אישיים וקלינים. היכולת לדבר עם מישהו חיצוני ונטרלי, הינה דרך יעילה בכדי לסייע בפתירת הבעיה.

לפרלמם יש אנשי יעוץ מקצועיים, היכולים להתאים לצרכי המטפל.

 

יעוץ מקצועי הינה הזדמנות לשוחח ולהתבונן על העבודה, יחד עם יועצים אשר מכירים את העבודה מקרוב, ואשר עברו הכשרה בעבודה עם דינאמיקות לא מודעות, שבאות לידי ביטוי בטיפול.

 

יעוץ מקצועי בנוי באופן המאפשר למטפל לשתף בקשיים, באווירה בטוחה הגורמת למטפל וליועץ לדבר חופשי.

 

יעוץ מקצועי יכול לסייע למטפל לשתף במקרים רפואיים מורכבים, אשר הוא מרגיש שאינו יודע באיזה אופן לפעול בהם.

 

יעוץ מקצועי יכול להיבנות כפגישה חד פעמית, או כסדרת מפגשים, בהתאם לצרכי המטפל.

 

יעוץ מקצועי ניתן להעשות באופן אישי, טלפוני או אינטרנטי.

bottom of page