top of page
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon

הירך

התפתחות, פתלוגיה, טיפול

הבנת הצמיחה וההתפתחות של מפרק הירך, הינה קריטית להבנת הפתופיזיולוגיה שלה. יתר על כן, כאבי עמוד השדרה הלומברי והברך, הינם לעיתים קרובות, תוצאה ישירה של אי תפקוד בירך.

 

מטרת הסדנה הינה להכיר למטפלים את המבנה והתפקיד של הירך, בכדי שיוכלו לאבחן ולטפל בירך בצורה יותר אפקטיבית.

 

החלק התיאורטי של הסדנה, שם דגש על שינויים פיזיולוגיים של הירך בכל שלבי ההתפתחות: מלידה, ילדות, גיל ההתבגרות ועד לגיל זקנה. דבר זה הינו קריטי להבנת הפתלוגיה של הירך.

 

בחלק המעשי של הסדנה, המטפלים ילמדו איך לצפות, לבדוק , לאבחן ולטפל במפרק הירך ובשריריה.

 

מבנה הסדנה:

  • תיאוריה: 50 דק'

  • הפסקה: 10 דק'

  • חלק מעשי: שעה ו 20 דק'

  • מסקנות וסיכום: 10 דק'

 

 

בסוף סדנה, המטפל יוכל:

  • להבין את האנטומיה של הירך, בהתייחסות לתפקיד שלה

  • להבין את השינויים ההתפתחותיים של מפרק הירך בהקשר של הפתלוגיה

  • ליצור אבחנה מבדלת של כאבי מפרק הירך

  • לבדוק, לחוש ולטפל במפרק הירך

 

 

מרצה: דני שר BSc (Hons) Ost

 

bottom of page