top of page
  • Facebook App Icon
  • Twitter App Icon

הברך

תנועתיות למול יציבות

 

לברך יש תפקיד כמעט בלתי אפשרי, היא אחראית על שתי פעולות ממש הפוכות- תנועתיות ויציבות. הברך מניעה את הרגל קדימה, ובו זמנית שומרת על הגף התחתון יציב. בשל כך לברך יש חלקים מיוחדים, כמו המניסקוס, הפיקה והרצועות המצולבות.

 

למבנה גאוני זה, יש גם מחיר. כמו, קרעים במניסקוס, בורסיטוס ואוסטאו- ארטריטיס.

 

בסדנה זו נתעמק במבנה של הברך, ונבין כיצד היא פועלת על מנת להתמודד עם תפקידה. כאשר מבינים את מבנה הברך, תהליך האבחון נעשה קל יותר בשביל המטפל.

 

מהלך הסדנה:

  • תיאוריה ~ 50 דק'

  • קפה ~ 10 דק'

  • חלק מעשי ~ שעה ועשרים דק'

  • מסקנות וסיכום ~ 10 דק'

 

בסיום הסדנא, המשתתפים יבינו את:

1. האנטומיה של הברך - המבנה ותפקודו

2. פתלוגיות שכיחות של הברך

3. הבדיקות נאבחוניו של הברך

4. טכניקות לטיפול בברך

 

מרצה: דני שר BSc (Hons) Ost 

bottom of page