לימודי אוסטאופתיה - ‏ ‏בדיקת הטרנדלנברג


למה בדיקת הטרנדלנברג משמשת? ‏הבדיקה משמשת בכדי לבדוק את איכות התפקוד של שרירי אבדוקציה של מפרק הירך ובעיקר את הגלוטיאס מידיוס. ‏כל מה שגורם לגלוטיוס מידיוס לעבוד מעבר לתפקידו מחליש את השריר ופוגע בתפקודו. ‏לדוגמא, אוסטיאוארטריטיס של מפרק הירך, ‏סדק של מפרק הירך או קונג׳ניטל היף דיספלזיה. ‏זאת הסיבה שהבדיקה היא איננה איבחונית. ‏היא לא תגלה חד משמעית ‏מה הסיבה לחולשה בשרירי גלוטיוס מידיוס. ‏אלא, במקרים של בדיקה שלילית היא יכולה, לדוגמה,לגלות שאין סדק במפרק הירך.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts