כתף-קפואה


במקרים של כתף-קפואה, המפרק הגלינו-היומרל מאבד את טווח התנועה שלו. המפרקים המשניים, כולל מפרק הסטארנו-כלאביקולר נדרשים לפצות על הפחתת הטווח הזאת. בבדיקת כתף חייבים לבדוק את מפרק הסטרנו-קליקולר על ידי בדיקה אקטיבית ופאסיבית. לעוד סרטונים בנושא בדיקת כתף: www.palmm.org

במקרים של כתף-קפואה, המפרק הגלינו-היומרל מאבד את טווח התנועה שלו. המפרקים המשניים, כולל מפרק הסטארנו-כלאביקולר נדרשים לפצות על הפחתת הטווח הזאת. בבדיקת כתף חייבים לבדוק את מפרק הסטרנו-קליקולר על ידי בדיקה אקטיבית ופאסיבית.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts